Bảng giá

CHI PHÍ CHO 1 ĐƠN HÀNG BAO GỒM:
Tổng giá thanh toán = (Giá tiền hàng trên web + phí dịch vụ + tiền ship nội địa)x tỷ giá tệ + phí VC TQ - VN

1. TIỀN HÀNG
Là giá trị sản phẩm trên website Trung Quốc phải thanh toán cho nhà cung cấp, bằng tổng tiền hàng của các link sản phẩm có trong đơn hàng đó. (số tiền này Starexpress.com.vn thu hộ cho nhà cung cấp)
 
2. PHÍ MUA HÀNG
Là phí dịch vụ khách hàng trả cho Starexpress.com.vn để giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.

3. PHÍ VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC
Phí này do shop/ xưởng Trung Quốc quy định, Starexpress.com.vn chỉ đóng vai trò là trung gian thu hộ cho phía shop/ xưởng bên TQ.


4. PHÍ CÂN NẶNG (Phí vận chuyển Trung Quốc- Việt Nam)
Là chi phí chuyển hàng từ kho Trung Quốc về các kho ở Việt Nam củaStarexpress.vn, phí này Starexpress.vn chỉ thu hộ để trả cho bên vận chuyển.

Bảng giá Dịch vụ vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho Hà Nội.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục